Wyszukiwarka

pwnet kongres Warakomska Route 66 Towarzystwo Dziennikarskie

O mnie


Dziennikarka telewizyjna, komentatorka, publicystka międzynarodowa i ekonomiczna, autorka reportaży i programów telewizyjnych, artykułów prasowych o tematyce międzynarodowej, gospodarczej i finansowej,  autorka książek, wykładowczyni. Fotograficzka i podróżniczka. Menedżerka, konsultantka, doradczyni medialna i trenerka.

Promotorka działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu i równych szans.

Prezeska zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, rzeczniczka prasowa Ruchu Społecznego Kongres Kobiet i Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet.

Prezeska zarządu Polish Professional Women Network

Członkini zarządu i współtwórczyni nowego stowarzyszenia dziennikarskiego „Towarzystwo Dziennikarskie”.

 

Za pracę dziennikarską odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.  Laureatka Honorowego Medalu Europejskiego (UKIE) za promowanie idei europejskich.

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

 

W TVP pracował‚a prawie 17 lat od końca stycznia 1991 roku. Jako prezenterka prowadził‚a najważniejsze programy informacyjne: Wiadomości (1992-1997) i Panoramę (2001-2004). Kierowała zespołami dziennikarskimi Panoramy (2001-2004) i Wiadomości (2004-2006).

Jako wicedyrektorka Programu 1 TVP (2004-2006) nadzorowała wszystkie programy informacyjne i publicystyczne, bieżącÄ… politykÄ™ programowÄ… i realizacjÄ™ dużych wydarzeÅ„ specjalnych dla wszystkich anten (m.in. pielgrzymka Benedykta XVI do Polski, 60 rocznica wyzwolenia Auschwitz, obchody rocznicy Sierpnia 1980). KierowaÅ‚a Kolegium Audycji Informacyjnych. OpracowaÅ‚a m.in. koncepcje kanaÅ‚u informacyjnego TVP, postÄ™powanie w sytuacji kryzysowej caÅ‚ej korporacji TVP

Jako reporterka obsługiwała najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie, m.in.: wejście Polski do NATO, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, pielgrzymkę Jana Pawła II na Kubę.

Przez 4 lata (1997-2001) byÅ‚a korespondentkÄ… w USA. PrzeprowadziÅ‚a wywiady m.in. z prezydentem USA George’m W. Bush’em, Hillary Clinton, Madeleine Albright, pÅ‚k.Collinem Powellem, senatorem Johnem Mc Cainem, pÅ‚k. Ryszardem KukliÅ„skim.

Autorka reportaży telewizyjnych (m.in.: Kuba, Chile, Honduras, Meksyk, Rumunia).

Autorka programów telewizyjnych (m.in.: „Zrozumieć Åšwiat” - poÅ›wiÄ™conemu najnowszej historii USA - 2004, „WiadomoÅ›ci Gospodarcze” – cotygodniowy przeglÄ…d wydarzeÅ„ ekonomicznych 1993-1997). 

 

Prowadzi gale, fora ekonomiczno-gospodarcze, konferencje, wrÄ™czenia nagród, spotkania. M.in. Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie,  Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, GalÄ™ WrÄ™czenia Nagród Totus, z okazji Dnia Papieskiego w Zamku Królewskim w Warszawie. 

 

Autorka książki „Droga 66” (Wyd. WAB 2012)

 WspóÅ‚autorka książek: „Ostatnia wyspa komunizmu. Jan PaweÅ‚ II na Kubie”  (Wyd. „Znak” Kraków1998) „Grzeczność nasza i obca”  (Wyd. „Trio”, Warszawa 2005), „Grzeczność na kraÅ„cach Å›wiata” (WAiP, Warszawa 2007)

 

Autorka licznych artykuÅ‚ów i reportaży o tematyce miÄ™dzynarodowej, gospodarczej i finansowej , podróżniczej, z zakresu psychologii zwierzÄ…t i behawioryzmu, m.in. w pismach: Tygodnik Powszechny, Polska w Europie, Polityka , Businessman Magazine, The Warsaw Voice, Newsweek, Podróże.