Wyszukiwarka

pwnet kongres Warakomska Route 66 Towarzystwo Dziennikarskie

Aktualności

Kobiety w naszym kraju mają wiele do powiedzenia!

 Nie chcemy wyciąć mężczyzn, ale aby uwzglÄ™dniali nasze potrzeby, naszÄ… wrażliwość i interesy w podejmowanych decyzjach. Rozmowa "GÅ‚osu Pomorza" z DorotÄ… WarakomskÄ…, prezeskÄ… Stowarzyszenia Kongres Kobiet podczas I Kongresu Kobiet w SÅ‚upsku.


 

Co jest nie tak z tym paÅ„stwem, że kobiety potrzebujÄ… mieć swój kongres?
Kobiety potrzebujÄ… mieć swój kongres dlatego, że na co dzieÅ„ wszystkie konferencje i dyskusje sÄ… rodzaju mÄ™skiego. To znaczy mężczyźni dyskutujÄ… miÄ™dzy sobÄ… i nie uwzglÄ™dniajÄ… gÅ‚osu kobiet. My chcemy wyraźnie powiedzieć, że kobiety w naszym kraju, w tym regionie także, majÄ… wiele do powiedzenia, swoje zdanie, opinie i postulaty. MajÄ… też pomysÅ‚y na to, jak zmienić rzeczywistość, aby zarówno kobietom, jak i mężczyznom żyÅ‚o siÄ™ lepiej.

Czego konkretnie oczekujecie i jakich zmian siÄ™ domagacie?
Przede wszystkim aby mężczyźni posunÄ™li siÄ™ na Å‚awce i zrobili tam miejsce dla kobiet. Zarówno w polityce, dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, biznesowej, kulturalnej i spoÅ‚ecznej. Nie chcemy wyciąć mężczyzn, ale aby uwzglÄ™dniali nasze potrzeby, naszÄ… wrażliwość i interesy w podejmowanych decyzjach. Wreszcie dopuÅ›cili nas do wÅ‚adzy, a spoÅ‚eczeÅ„stwo miaÅ‚o dziÄ™ki temu lepiej.

Ale czy to oznacza konieczność zmiany przepisów prawa?
W dużej mierze tak. Należy uwzglÄ™dnić przepisy, które w tej chwili sÄ… krzywdzÄ…ce. Weźmy na przykÅ‚ad sprawÄ™, wokóÅ‚ której toczyÅ‚a siÄ™ gorÄ…ca dyskusja na pierwszym SÅ‚upskim Kongresie Kobiet. MówiliÅ›my o przemocy w rodzinie i wobec kobiet. Jest niezwykle ważne, żeby konwencjÄ™ o przeciwdziaÅ‚aniu przemocy wprowadzić w życie. Å»eby zostaÅ‚a ona ratyfikowana. Należy pracować nad tym, aby zmienić sposób postÄ™powania organów zarówno Å›cigania, jak i sÄ…dów w postÄ™powaniach w sprawach o przemoc. W koÅ„cu dać kobietom nie tylko szansÄ™ na godne życie, ale i życie bezpieczne. Chodzi na przykÅ‚ad o to, aby kobiety nie musiaÅ‚y mieszkać w tym samym mieszkaniu ze sprawcÄ… przemocy, bo w tej chwili przepis - na co wszystko wskazuje - chroni sprawcÄ™ a nie ofiarÄ™. Tak być nie może, postulujemy zmianÄ™ tych przepisów.

Jeśli Kowalski bije Kowalską, to co mu powiedzieć?
Wyraźnie pokazać mu, że jest draniem, okrutnikiem i nie powinien tak robić. W tej chwili jest tak, że milczÄ…ca akceptacja spoÅ‚eczeÅ„stwa pozwala na eskalowanie przemocy dlatego, że ludzie z zawstydzeniem odwracajÄ… gÅ‚owy, gdy widzÄ… pobitÄ… kobietÄ™, a nie majÄ… problemów z podaniem rÄ™ki facetowi, który jÄ… pobiÅ‚. To jest straszne. Wspierajmy ofiary przemocy i pomagajmy kobietom, które nie wiedzÄ…, że to nie jest żaden wstyd. Przemoc jest patologiÄ…, nie jest normÄ… i nie możemy siÄ™ na niÄ… zgadzać.

Rozmawiał Alek Radomski, Słupsk 22.03.2015

Więcej o Kongresie, foto i videorelacje na stronie Głosu Pomorza: www.gp24.pl

zdj i materiał: gp24.pl

Podobne: