Wyszukiwarka

pwnet kongres Warakomska Route 66 Towarzystwo Dziennikarskie

Aktualności

Kiedy rozpocznie się wdrażanie w życie zapisów konwencji antyprzemocowej?

Jestem wdzięczna, że Prezydent Bronisław Komorowski nie ugiął‚ się politycznemu kalendarzowi wyborczemu i ratyfikował‚ przed wyborami Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.  

PodpisujÄ…c jÄ…, BronisÅ‚aw Komorowski powiedziaÅ‚, że czyni to w "gÅ‚Ä™bokim przekonaniu, że najważniejsze sÄ… opinie i stanowiska wyrażone przez ofiary przemocy w domach". - Nie można w takich sprawach kierować siÄ™ kalkulacjÄ… politycznÄ… czy wyborczÄ…. Po prostu trzeba być pryncypialnie i zasadniczo po stronie ofiar, po stronie krzywdzonych, po stronie sÅ‚abszych - podkreÅ›liÅ‚ prezydent. 

Moja wdziÄ™czność i podziw nie ustajÄ…, tym bardziej, że PiS już zaskarżyÅ‚ KonwencjÄ™ do TrybunaÅ‚u Konstytucyjnego, bo… "godzi w rodzinÄ™" i prowadzi do redefinicji pÅ‚ci. Politycy i polityczki z PiS mówiÄ… w sprawie Konwencji oczywiÅ›cie bzdury, już siÄ™ do tego przyzwyczaiÅ‚am, teraz jednak używajÄ… Konwencji do walki wyborczej, podsycajÄ…c strach w spoÅ‚eczeÅ„stwie. Tym bardziej z niecierpliwoÅ›ciÄ…  czekam, razem z tysiÄ…cami kobiet i osób sÅ‚abszych w caÅ‚ej Polsce, kiedy zapisy Konwencji zacznÄ… być wprowadzane w życie. Kiedy polskie kobiety, bÄ™dÄ…ce ofiarami przemocy, bÄ™dÄ… mogÅ‚y zadzwonić pod caÅ‚odobowy, ogólnokrajowy, bezpÅ‚atny telefon zaufania Å›wiadczÄ…cy doradztwo medyczne, psychologiczne i prawne, pomoc w kwestiach mieszkaniowych i finansowych, w znalezieniu zatrudnienia, aby uniezależnić siÄ™ od swoich oprawców? Kiedy nastÄ…piÄ… zmiany w prawie i prawo karne bÄ™dzie traktowaÅ‚o przemoc psychicznÄ… i nÄ™kanie jako przestÄ™pstwo? Kiedy rozpocznÄ… siÄ™ na szerokÄ…, ogólnopolskÄ… skalÄ™ szkolenia i dziaÅ‚ania podnoszÄ…ce Å›wiadomość oraz prowadzÄ…ce do peÅ‚nego usamodzielnienia kobiet? Kiedy Panie Prezydencie rozpocznie siÄ™ w Polsce wdrażanie zaleceÅ„ Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

Dorota Warakomska