Wyszukiwarka

pwnet kongres Warakomska Route 66 Towarzystwo Dziennikarskie

Aktualności

Świadomość i konsekwencja w realizacji swoich praw

Chcemy, potrafimy, możemy! My, kobiety, jesteśmy nie do zatrzymania. Teraz jest nasz czas. My to wiemy! MówiÅ‚a Dorota Warakomska na I Podkarpackim Kongresie Kobiet w Rzeszowie.

Dwa procent prezesów i szefów polskich firm stanowiÄ… kobiety mimo, że stanowiÄ… ponad jedna trzeciÄ… rzeszy przedsiÄ™biorców. To jeden z wielu argumentów aby gÅ‚oÅ›no mówić o równoÅ›ci kobiet zarówno na rynku pracy jak i w innych sferach życia publicznego. Dlatego 18 czerwca w Rzeszowie zorganizowano I Podkarpacki Kongres Kobiet poÅ‚Ä…czony z konferencjÄ… naukowÄ….

WedÅ‚ug uczestniczek spotkania w każdej dziedzinie - zarówno kobiet jak i mężczyzn - dotyczy godzenie ról. Jak podkreÅ›liÅ‚a prezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet Dorota Warakomska najważniejsza jest Å›wiadomość i konsekwencja w realizacji swoich praw. Wymienia m.in. niezgodÄ™ na dyskryminacjÄ™ w miejscu pracy i otrzymywanie mniejszego wynagrodzenia niż mężczyzna na tym samym stanowisku. Pierwsze wnioski pÅ‚ynÄ…ce z Kongresu w Rzeszowie sÄ… takie, że o prawa zawsze trzeba walczyć, bo nie sÄ… dane raz na zawsze oraz że równość w życiu prywatnym przekÅ‚ada siÄ™ na równe traktowanie w sferze publicznej.

Pierwszy DzieÅ„ I Podkarpackiego Kongresu Kobiet wypeÅ‚niÅ‚a dyskusja o obecnoÅ›ci kobiet w sferach politycznej, zawodowej i prywatnej. O różnych kobiecych rolach mówiÅ‚y też przedstawicielki podkarpackiej sfery publicznej. Jutro konferencja naukowa pod hasÅ‚em "Obszary AktywnoÅ›ci kobiet". Organizatorem jest Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

zdj. Agata Jankowska
ŹródÅ‚o: Polskie Radio Rzeszów