Wyszukiwarka

pwnet kongres Warakomska Route 66 Towarzystwo Dziennikarskie

Aktualności

Chcemy, by kobietom żyło się lepiej!

W 2009 roku, gdy Kongres Kobiet powstawaÅ‚, nie tworzyÅ‚y go tylko feministki. Od zarania byÅ‚a to grupa różnorodna. ByÅ‚y to zarówno bizneswoman, jak i akademiczki, czy liberaÅ‚ki, sporadycznie konserwatystki. Grupa ta różni siÄ™ Å›wiatopoglÄ…dowo, wiekowo, ze wzglÄ™du na pochodzenie, czy bagaż doÅ›wiadczeÅ„. Łączy je jednak jedno – chcÄ… by kobietom w Polsce żyÅ‚o siÄ™ coraz lepiej.

Jedną z ostatnich gościń Elizy Michalik w audycji Bez pudru na falach RDC była Dorota Warakomska, Prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Tematem rozmowy był Kongresie Kobiet.

Jak mówi prezeska kongresu, Dorota Warakomska – Jeżeli kobietom bÄ™dzie żyÅ‚o siÄ™ lepiej, to wszystkim tak bÄ™dzie – my nie chcemy „wyciąć” mężczyzn, my chcemy żeby zrobili dla nas miejsce np. w polityce, w biznesie. My zrobimy im miejsce w domu, niech podejmujÄ… część obowiÄ…zków „po partnersku”.

Senat przyjÄ…Å‚ konwencjÄ™ w sprawie przemocy, niemniej do zrobienia jest jeszcze bardzo wiele. GÅ‚ównym problemem sÄ… nierówne pÅ‚ace – mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiajÄ… wiÄ™cej. Dlaczego? – WiÄ™ksza liczba absolwentów to kobiety. Niemniej pracujÄ…cych kobiet jest maÅ‚o – 44%. W przedziale 55+ pracuje zaledwie 20% kobiet – to najniższa Å›rednia europejska. Mężczyźni bojÄ… siÄ™ zatrudniać kobiety, to one biorÄ… częściej wolne np. gdy dziecko choruje, pierwszy wybór pracownika jest wyborem „mÄ™skim” – tÅ‚umaczyÅ‚a Dorota Warakomska.
Wielkim problemem jest to, że pracodawcy masowo zwalniajÄ… kobiety zanim ukoÅ„czÄ… one 55 lat życia. Dzieje siÄ™ tak, bo chcÄ… uniknąć koniecznoÅ›ci utrzymania zatrudnienia w okresie ochronnym, tzn. przedemerytalnym. – Mechanizm jest bardzo prosty. Pracodawca zwalnia osobÄ™ kilka dni przed tym, zanim zacznie siÄ™ okres piÄ™cioletni, kiedy to pod żadnym pozorem nie bÄ™dzie mógÅ‚ on zwolnić pracownika – mówiÅ‚a Dorota Warakomska.
Takie realne funkcjonowanie prawa jest jednÄ… z trudnoÅ›ci, którÄ… może zająć siÄ™ wÅ‚aÅ›nie Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

Posłuchaj rozmowy na antenie RDC - kliknij


źródÅ‚o i zdj. RDC