Wyszukiwarka

pwnet kongres Warakomska Route 66 Towarzystwo Dziennikarskie

Aktualności

Wybory pokazały siłę kobiet!

Cieszy fakt, że po raz pierwszy w historii Polski w ławach poselskich zasiądzie aż 125 kobiet, czyli 27%.


OddaÅ‚yÅ›my nasze gÅ‚osy – wiem to! – na mÄ…dre, decyzyjne, kompetentne kobiety (lub mężczyzn-feministów), dla których ważne jest, aby Polska byÅ‚a krajem nas wszystkich! Krajem, w którym mamy równe prawa, szanse i możliwoÅ›ci – takim krajem, w którym czujemy siÄ™ w peÅ‚ni u siebie.

Na listach wyborczych do Sejmu (wg PKW) na 7 858 kandydujacych osób znalazÅ‚o siÄ™ 3 328 kobiet. W Senacie kobieca reprezentacja byÅ‚a znacznie niższa – na 423 osoby byÅ‚o tylko 58 kobiet. Tu, jak widać, wciąż mamy dużo do zrobienia, ale to, że jesteÅ›my we wÅ‚adzach ustawodawczych, korzystamy z naszych praw, to nasza zasÅ‚uga! To efekt wieloletniej pracy, dziaÅ‚alnoÅ›ci Kongresu Kobiet.

WÅ›ród kandydujacych kobiet znalazÅ‚o siÄ™ wiele tych, które sÄ… blisko nas, z nami dziaÅ‚ajÄ…, a także te, które bezpoÅ›rednio nie sÄ… w naszych szeregach, ale deklarujÄ… swojÄ… aktywność na rzecz kongresowych postulatów. WystawiaÅ‚yÅ›my im rekomendacje. A teraz wszystkim tym kobietom serdecznie gratulujemy startu! Niezależnie od tego, czy znalazÅ‚y siÄ™ w Sejmie i Senacie.

 

Kobiety, kampania byÅ‚a bardzo wyczerpujÄ…ca, ale pokazaÅ‚yÅ›cie, że jest w Was siÅ‚a! Å»e potraficie! Tym z Was, które otrzymaÅ‚y mandaty, gratulujemy, deklarujÄ…c wsparcie w sÅ‚użbie dla naszego kraju i oferujÄ…c wspóÅ‚pracÄ™ na rzecz polskich kobiet!

Tym z Was, które nie trafiÅ‚y w parlamentarne Å‚awy, gratulujemy, że podjęły wyzwanie i walczyÅ‚y w patriarchalnym politycznym Å›wiecie. Macie siÅ‚Ä™, wiedzÄ™, doÅ›wiadczenie i kompetencje, a także zgromadzony wÅ‚aÅ›nie wielki kapitaÅ‚! Nie możecie go roztrwonić. Koniec tej kampanii jest poczÄ…tkiem kolejnej, a wiÄ™c nie opuszczajmy rÄ…k, nie odkÅ‚adajmy oręża! Wynik wyborów, sytuacja, jakÄ… mamy, tym bardziej wymaga naszego dziaÅ‚ania.

Stanowimy ponad 51 proc. spoÅ‚eczeÅ„stwa – dążmy do tego, dziaÅ‚ajmy na rzecz tego, by mieć należnÄ… reprezentacjÄ™ w Sejmie i w Senacie!